TARTAK - Obr贸bka i Handel Drewnem - 艁ubno 37, gm. Dyn贸w, powiat Rzesz贸w, woj. podkarpackie

Tartak - Obr骲ka i Handel Drewnem
Stanis砤w My鎘a
36-065 Dyn體, bno 37
woj. podkarpackie
tel. 16 652 38 48
tel. kom. 501 246 671

Strona g丑wna
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character

Prywatno舵 i ciasteczka w naszej witrynie

Szanujemy prywatno舵 naszych U縴tkownik體 i chcemy, aby korzystaj眂 z naszej witryny czuli si bezpiecznie. Poni縠j przedstawiamy nasz polityk prywatno禼i odnosz眂y si do tzw. plik體 Cookies.

Szanowny U縴tkowniku!

  1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mog by zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy砤ne przez nasz serwer albo serwisy, do kt髍ych odwo硊jemy si w naszych witrynach, np. pokazuj眂 multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie u縴wane s w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzgl阣u na wygod u縴tkownik體, m.in. po to, by jak najlepiej dostosowa tre禼i i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwa, a tak縠 w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysy砤my wyj眛kowo. S硊勘 one tworzeniu statystyk, kt髍e pomagaj dostosowa zawarto舵 stron do oczekiwa u縴tkownik體, zapami阾aniu preferowanego wygl眃u stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, albo wykonaniu przez u縴tkownika kilkuetapowych czynno禼i.
  4. Opr骳z ciasteczek wysy砤nych z naszego serwera za po秗ednictwem naszych witryn, pliki cookies mog by wysy砤ne tak縠 z serwer體 stron, do kt髍ych si odwo硊jemy, np. Facebooka, YouTube lub innych serwis體 spo砮czno禼iowych.
  5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy砤nych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w 縜den spos骲 nie przetwarzamy.
  6. Ka縟y u縴tkownik mo縠 zmieni ustawienia dotycz眂e ciasteczek w u縴wanej przez siebie przegl眃arce, w tym zupe硁ie wy潮czy mo縧iwo舵 ich zapisywania. Je秎i nie wy潮czysz mo縧iwo禼i zapisywania ciasteczek pochodz眂ych z naszej witryny, oznacza to Twoj zgod na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Je縠li zdecydujesz si na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b阣zie mo縧iwe korzystanie z niekt髍ych tre禼i i us硊g udost阷nianych
    w naszym serwisie, w szczeg髄no禼i wymagaj眂ych logowania. Wy潮czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo縧iwo禼i przegl眃ania stron w naszych witrynach.

Jak wy潮czy ciasteczka?

Ka縟y u縴tkownik Internetu mo縠 dostosowa poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym ca砶owicie zablokowa mo縧iwo舵 pozostawiania plik體 cookies. Zwi阫sza to poziom bezpiecze駍twa i ochrony danych, ale mo縠 tak縠 uniemo縧iwia korzystanie z niekt髍ych spersonalizowanych funkcji serwisu.

Informacje na temat ustawie dotycz眂ych ciasteczek w poszczeg髄nych przegl眃arkach dost阷ne s na poni縮zych stronach:

Je秎i korzystasz z urz眃zenia przeno秐ego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si z opcjami dotycz眂ymi ochrony prywatno禼i w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz眃zenia.